علت سوت کشیدن دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و آلارم دستگاه دوربین مدار بسته در پایین همین صفحه را راهکار | ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲ تعمیرکار

علت سوت کشیدن دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و آلارم دستگاه دوربین مدار بسته تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

هرگاه دستگاه DVR دوربین مداربسته سوت میکشد، یعنی احتمالا یک مشکلی بزرگ اتفال افتاده است و دستگاه با بوق هشدار میدهد.

علت سوت کشیدن دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و آلارم دستگاه دوربین مدار بسته

علت سوت کشیدن دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و آلارم دستگاه دوربین مدار بسته
داخل دوربین مداربسته که محل هارد و کابل ساتا و کابل برق را نشان میدهد

آلارم دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و علت سوت کشیدن دستگاه دوربین مدار بسته تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

دلیل بوق زدن و صدا دادن و آلارم دی وی آر dvr علت سوت کشیدن دستگاه دوربین مدار بسته تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

 • دلیل اول: ممکن است تنظیمات DVR را دستکاری کرده باشند و فیلم ضبط نکند.
  راهکار: دستگاه را به تنظیمات قبل برگردانید.
 • دلیل دوم: ممکن است کابل ساتای هارد دوربین قطع باشد و فیلم ضبط نکند.
 • راهکار: کابل را عوض کنید.
 • دلیل سوم: ممکن است کابل برق هارد دوربین قطع و اتصالی داشته باشد،
 • راهکار: کابل را عوض کنید.
 • دلیل چهارم: ممکن است هارد متصل شده به دستگاه در فرمت مناسب خود نباشد.
 • راهکار: یکبار هارد را به وسیله خود دستگاه DVR فرمت کنید.
 • دلیل پنجم: ممکن است برد الکترونیک دستگاه DVR به مشکل خورده باشد.
 • راهکار: این مشکل را خودتان نمیتوانید حل کنید. با تعمیرکار DVR تماس بگیرید.
 • دلیل ششم: ممکن است هارد دوربین مداربسته بد سکتور شده باشد و ضبط فیلم به مشکل خورده باشد.
 • راهکار: یکبار هارد را به وسیله خود دستگاه DVR فرمت کنید.

آلارم دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و علت سوت کشیدن دستگاه دوربین مدار بسته تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

صدا دادن دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و علت سوت کشیدن آلارم دستگاه دوربین مدار بسته | تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

 • دلیل هفتم: ممکن است هارد دوربین سوخته باشد و ضبط تصاویر گرفته شده توسط دوربین مداربسته به مشکل خورده باشد.
 • راهکار: هارد را عوض کنید. فقط هارد جدید را یکبار همان اول با خود دستگاه DVR پاک کنید.
 • دلیل هشتم: ممکن است فن دستگاه سوخته و یا به مشکل خورده باشد و دستگاه داغ میکند.
 • راهکار: فن دستگاه را تعمیر و یا تعوض کنید.
 • دلیل نهم: ممکن است در دوربین های IP، آی پی تکراری وجود داشته باشد.
 • راهکار: مشکل آی پی های تکراری را رفع کنید.
 • دلیل دهم: ممکن است اتصال دوربین مداربسته به دستگاه NVR قطع شده باشد.
 • راهکار: اتصال دوربین ها به دستگاه را چک کنید و در صورت وجود مشکل آن را رفع و یکبار سیستم را خاموش روشن کنید.
 • دلیل یازدهم: ممکن است شخصی نام کاربری و رمز عبور اشتباهی وارد کرده و سعی داشته وارد اطلاعات دستگاه شما شود.
 • راهکار: یکبار با نام کاربری و رمز عبور درست وارد تنظیمات دستگاه شوید.

آلارم دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و صدا دادن و علت سوت کشیدن دستگاه دوربین مدار بسته تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

صدا دادن دستگاه دی وی آر dvr دلیل بوق زدن و علت سوت کشیدن آلارم دستگاه دوربین مدار بسته | تعمیر دوربین مداربسته در محل ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲

 • دلیل دوازدهم: ممکن است هارد دستگاه پر شده باشد و دیگر فیلم دوربین ضبط نشود.
 • راهکار: دستگاه را در حالت overwriting قرار دهید یا هارد دستگاه را یکبار پاک کنید.
 • دلیل سیزدهم: گرد و خاک دستگاه را گرفته و دستگاه داغ میکند.
 • راهکار: گرد و خاک دستگاه را با بلوئر تمیز کنید و مواظب باشید به دستگاه آسیبی نرسد.
 • دلیل چهاردهم: تنظیمات هوشمند دستگاه را فعال کردیم و دوربین به تغییرات محیط حساس شده است.
 • راهکار: مشکلی نیست. فقط به تنظیمات رفته و این حالت را غیر فعال کنید.
 • توضیح: به طور مثال میتوان دوربین را طوری فعال کرد که اگر یک نفر از جلوی دوربین عبور کرد بوق بزند.
 • دلیل پانزدهم: ممکن است یک چیزی را از جلوی چشم دوربین هوشمند برداشته اند، این بوق مربوط به دوربین های ای پی است.
 • راهکار: مشکلی نیست. فقط به تنظیمات رفته و این حالت را غیر فعال کنید.
 • توضیح: برای این دوربین ها میتوان ماشین را به دوربین سپرد. هر وقت کسی ماشین را جا به جا کند، دوربین شروع به بوق زدن میکند.

References:
1: My DVRx-1500 D1 is making this beeping noise and I don’t know how to stop it
2: How to diagnose and fix DVR Hard Drive errors
3: تعمیر دوربین مداربسته در تهران

نصب دوربین مداربسته شمال تهران
نصب دوربین مدار بسته شرق تهران

نصب دوربین مداربسته غرب تهران
نصب دوربین مدار بسته جنوب تهران

نصب دوربین مداربسته کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *