۲۰ مشکل رایج دوربین مداربسته و راهکار رفع انواع مشکلات با راهکار ۱ دقیقه ای 📱 📞 ۰۹۱۲۸۷۱۸۹۲۲ مشاور تلفنی 📞 تهران 📞 کرج 📞 شهرستانهای اطراف

۲۰ مشکل رایج دوربین مداربسته و رفع انواع مشکلات دوربین با راهکار ۱ دقیقه ای * علت بنفش شدن تصویر * افت کیفیت دوربین * علت کار نکردن دید در شب * علت روشن نشدن دوربین * علت پرش تصویر دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * عدم نمایش تصویر * علت تاخیر تصویر * فیلتر شدن ip های سرور دوربین * روشن شدن چراغ دوربین * علت قطع شدن تصویر دوربین * عدم نمایش تصویر دوربین * علت سیاه شدن تصویر دوربین * علت کار نکردن دید در شب دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * مشکل سیاه شدن تصویر دوربین * مشکلات دوربین لامپی * مشکل ضبط دوربین مدار بسته * مشکل صدای دوربین مدار بسته * علت کار نکردن دوربین مدار بسته .


برای مشاوره رایگان تلفنی و راهنمایی با متخصصان تعمیرات دوربین مداربسته وارد یکی از صفحه های زیر شوید:

👈👈👈👈👈 تعمیر دوربین مداربسته در تهران 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👈👈👈👈👈 تعمیر دوربین مدار بسته در محل 👉👉👉👉👉👉👉👉

۱ مشکل اول: علت بنفش شدن تصویر

 • توضیح: احتمالا کابل VGA از دستگاه DVR به مانیتور اتصالی پیدا کرده است.
 • راهکار: یک کابل VGA سالم را به دستگاه دوربین مداربسته و مانیتور متصل کنید.

۲ مشکل دوم: افت کیفیت دوربین

 • توضیح: احتمالا سنسور دریافت تصویر نیم سوز شده است.
 • راهکار: باید با تعمیرکار تماس بگیرید تا سنسور را عوض کند.

۳ مشکل سوم: علت کار نکردن دید در شب

 • توضیح: احتمالا لامپ LED قرمز اطراف لنز سوخته است.
 • راهکار: با تعمیرکار دوربین مداربسته تماس بگیرید تا لامپ را برای شما تعویض نماید.

۴ مشکل چهارم: علت روشن نشدن دوربین

 • توضیح: احتمالا آداپتور دوربین سوخته است.
 • راهکار: دوربین را با یک آداپتور سالم تست کنید.

۵ مشکل پنجم: علت پرش تصویر دوربین

 • توضیح: احتمالا کابل تصویر و یا فیش های BNC اتصالی دارد.
 • راهکار: تمام فیش ها و اتصالی کابل را محکم کنید.

۲۰ مشکل رایج دوربین مداربسته و رفع انواع مشکلات دوربین با راهکار ۱ دقیقه ای * علت بنفش شدن تصویر * افت کیفیت دوربین * علت کار نکردن دید در شب * علت روشن نشدن دوربین * علت پرش تصویر دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * عدم نمایش تصویر * علت تاخیر تصویر * فیلتر شدن ip های سرور دوربین * روشن شدن چراغ دوربین * علت قطع شدن تصویر دوربین * عدم نمایش تصویر دوربین * علت سیاه شدن تصویر دوربین * علت کار نکردن دید در شب دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * مشکل سیاه شدن تصویر دوربین * مشکلات دوربین لامپی * مشکل ضبط دوربین مدار بسته * مشکل صدای دوربین مدار بسته * علت کار نکردن دوربین مدار بسته .

۶ مشکل ششم: علت وصل نشدن دوربین به گوشی

 • توضیح: احتمالا نرم افراری که در موبایلتان نصب است به ایران دیگر خدمات نمیدهد.
 • راهکار: یک نرم افزار دیگر نصب کنید.

۷ مشکل هفتم: عدم نمایش تصویر

 • توضیح: احتمالا آداپتور دوربین مداربسته سوخته است.
 • راهکار: آداپتور دوربین را با یک آداپتور دیگر تعوصض کنید.

۸ مشکل هشتم: علت تاخیر تصویر

 • توضیح: احتمالا سوییچ بی کیفیت نصب کرده اید و یا سوییچ به صورت سری یا رینگ به NVR متصل شده است.
 • راهکار: از توپولوژی ستاره و سوییچ با کیفیت استفاده کنید.

۹ مشکل نهم: فیلتر شدن ip های سرور دوربین

 • توضیح: اگر ip سرور دوربین فیلتر شود دیگر تصویر روی موبایل نمی آید.
 • راهکار: احتمالا باید از IP استاتیک استفاده کنید.

۱۰ مشکل دهم: روشن شدن چراغ دوربین

 • توضیح: روشن شدن چراغ دوربین مداربسته نشانه این است که نور محیط کم است.
 • راهکار: نور محیط را زیاد کنید.

۲۰ مشکل رایج دوربین مداربسته و رفع انواع مشکلات دوربین با راهکار ۱ دقیقه ای * علت بنفش شدن تصویر * افت کیفیت دوربین * علت کار نکردن دید در شب * علت روشن نشدن دوربین * علت پرش تصویر دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * عدم نمایش تصویر * علت تاخیر تصویر * فیلتر شدن ip های سرور دوربین * روشن شدن چراغ دوربین * علت قطع شدن تصویر دوربین * عدم نمایش تصویر دوربین * علت سیاه شدن تصویر دوربین * علت کار نکردن دید در شب دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * مشکل سیاه شدن تصویر دوربین * مشکلات دوربین لامپی * مشکل ضبط دوربین مدار بسته * مشکل صدای دوربین مدار بسته * علت کار نکردن دوربین مدار بسته .

۱۱ مشکل یازدهم: علت قطع شدن تصویر دوربین

 • توضیح: اگر تصویر دوربین قطع شد احتمالا یا آداپتور دوربین سوخته است یا کابل RG59 اتصالی پیدا کرده است.
 • راهکار: اول یک آداپتور سالم را به دوربین وصل کنید، اگر تصویر درست نشد دنبال اتصالی کابل RG59 بگردید.

۱۲ مشکل دوازدهم: عدم نمایش تصویر دوربین

 • توضیح: اگر تصویر دوربین قطع بود احتمالا آداپتور دوربین سوخته است.
 • راهکار: یک آداپتور سالم را به دوربین متصل کنید.

۱۳ مشکل سیزدهم: علت سیاه شدن تصویر دوربین

 • توضیح: اگر تصویر دوربین سیاه شود احتمالا دوربین را کور کرده اند و یا آداپتور دوربین سوخته است.
 • راهکار: مطمئن شوید دوربین را کور نکرده اند و یا آداپتور دوربین سالم است.

۱۴ مشکل چهاردهم: علت کار نکردن دید در شب دوربین

 • توضیح: اگر دید در شب دوربین کار نمیکرد، احتمالا LED های مادون قرمز سوخته است.
 • راهکار: باید با تعمیرکار تماس بگیرید تا لامپ مادون قرمز دوربین را عوض کند.

۱۵ مشکل پانزدهم: علت وصل نشدن دوربین به گوشی

 • توضیح: احتمالا نرم افزار دوربین را فیلتر کرده اند تا به ایران خدمات ندهد.
 • راهکار: یک نرم افزار دیگر روی موبایل خود نصب کنید.

۲۰ مشکل رایج دوربین مداربسته و رفع انواع مشکلات دوربین با راهکار ۱ دقیقه ای * علت بنفش شدن تصویر * افت کیفیت دوربین * علت کار نکردن دید در شب * علت روشن نشدن دوربین * علت پرش تصویر دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * عدم نمایش تصویر * علت تاخیر تصویر * فیلتر شدن ip های سرور دوربین * روشن شدن چراغ دوربین * علت قطع شدن تصویر دوربین * عدم نمایش تصویر دوربین * علت سیاه شدن تصویر دوربین * علت کار نکردن دید در شب دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * مشکل سیاه شدن تصویر دوربین * مشکلات دوربین لامپی * مشکل ضبط دوربین مدار بسته * مشکل صدای دوربین مدار بسته * علت کار نکردن دوربین مدار بسته .

۱۶ مشکل شانزدهم: مشکل سیاه شدن تصویر دوربین

 • توضیح: اگر تصویر دوربین مداربسته سیاه شده است احتمالا آداپتور یا منبع تغذیه دوربین سوخته است.
 • راهکار: در صورت خرابی، منبع تغذیه برق و یا آداپتور دوربین را تعویض کنید.

۱۷ مشکل هفدهم: مشکلات دوربین لامپی

 • توضیح: مشکل دوربین مداربسته لامپی دید ۳۶۰ درجه و خرابی زود زود دوربین است.
 • راهکار: از دوربین لامپی با کیفیت استفاده کنید.

۱۸ مشکل هجدهم: مشکل ضبط دوربین مدار بسته

 • توضیح: اگر دوربین مداربسته ضبط نمیکند احتمالا هارد دوربین مشکل دارد.
 • راهکار: هارد دوربین را تعویض و یا تعمیر کنید.

۱۹ مشکل نوزدهم: مشکل صدای دوربین مدار بسته

 • توضیح: اگر صدای دوربین مداربسته قطع شده است احتمالا سیم صدا اتصالی دارد و یا میکروفن سوخته است.
 • راهکار: اتصالی سیم را رفع کرده و از عملکرد درست میکروفن مطمئن شوید.

۲۰ مشکل بیستم: علت کار نکردن دوربین مدار بسته

 • توضیح: اگر دوربین مداربسته کار نمیکرد احتمالا یا خود دوربین یا آداپتور آن سوخته است.
 • راهکار: اول از عملکرد درست آداپتور و سپس از عملکرد خود دوربین مطمئن شوید.

۲۰ مشکل رایج دوربین مداربسته و رفع انواع مشکلات دوربین با راهکار ۱ دقیقه ای * علت بنفش شدن تصویر * افت کیفیت دوربین * علت کار نکردن دید در شب * علت روشن نشدن دوربین * علت پرش تصویر دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * عدم نمایش تصویر * علت تاخیر تصویر * فیلتر شدن ip های سرور دوربین * روشن شدن چراغ دوربین * علت قطع شدن تصویر دوربین * عدم نمایش تصویر دوربین * علت سیاه شدن تصویر دوربین * علت کار نکردن دید در شب دوربین * علت وصل نشدن دوربین به گوشی * مشکل سیاه شدن تصویر دوربین * مشکلات دوربین لامپی * مشکل ضبط دوربین مدار بسته * مشکل صدای دوربین مدار بسته * علت کار نکردن دوربین مدار بسته .

References: cctv troubleshooting
1: Top ten troubleshooting tips for IP CCTV cameras
2: 12 Common CCTV Problems and Their Fixes
3: 10 Common CCTV Problems and How to Fix Them

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *