شکستن قفل دوربین مداربسته آموزش تمامی راهکارها پایین همین صفحه | برای اولین بار به صورت کاملا رایگان تمامی روش ها

شکستن قفل دوربین مداربسته

برای شکستن قفل DVR یکی از راهای زیر را امتحان کنید- توجه توجه مسئولیت تمامی مشکلات احتمالی به عهده خودتان میباشد. هدف این سایت فقط آموزش تمامی راهکارهای احتمالی میباشد.

ابتدا نام کاربری و رمز عبور کارخانه را امتحان کنید اگر نتوانستید وارد شوید از روش های زیر استفاده کنید:
برای مشاهده رمز عبور مادر کارخانه بر روی لینک زیر کلیک کنید:
👈👈👈👈👈👈 شکستن قفل دوربین مداربسته 👉👉👉👉👉👉👉

روش اول: برداشتن باطری داخل دستگاه

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش باطری
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا یک باطری سکه مانند پیدا کنید (مثل عکس بالا).
 5. قدم پنجم: باطری را از جای خود بردارید.
 6. قدم ششم: به اندازه حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.
 7. قدم هفتم: دوباره باطری را در جای خود قرار دهید.
 8. قدم هشتم: درب دستگاه را ببندید.
 9. قدم نهم: تمامی سیمهای دستگاه را مطابق قبل وصل کنید.
 10. قدم دهم: دستگاه را روشن کنید. حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش دوم: اتصال کوتاه پین های TP2 و TP3 در برد الکترونیک دستگاه

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
با روش پین شکستن قفل دوربین مداربسته
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا کد TP2-TP3 یا کد TP4-TP5 را ببینید.
 5. قدم پنجم: با یک سیم پین TP2 را به پین TP3 وصل کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را روشن کنید تا صدای بوق بشنوید.
 7. قدم هفتم: در همین حال که دستگاه روشن است و صدای بوق را میشنوید، سیم را از پین TP2 و TP3 جدا کنید.
 8. قدم هشتم: صبر کنید تا دستگاه مجدداً خود به خود روشن شود (ری استارت شود).
 9. قدم نهم: تمامی سیمهای دستگاه را مطابق قبل وصل کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.
 11. نکته: ممکن است به جای TP2 و TP3 دستگاه شما کد TP3 و TP4 را نوشته باشد که فرقی نمیکند و با همان TP3 و TP4 این روند را انجام دهید.

روش سوم: اتصال کوتاه بین قطب + و – باطری سکه ای | شکستن قفل دوربین مداربسته

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش اتصال کوتاه
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا یک باطری سکه مانند پیدا کنید (مثل عکس بالا).
 5. قدم پنجم: باطری را در بیاورید و با یک سیم بین قطب + و – جای باطری مدار الکترونیک اتصال ایجاد کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را روشن کنید تا صدای بوق بشنوید.
 7. قدم هفتم: در همین حال که دستگاه روشن است و صدای بوق را میشنوید، سیم را جدا کنید.
 8. قدم هشتم: صبر کنید تا دستگاه مجدداً خود به خود روشن شود (ری استارت شود).
 9. قدم نهم: تمامی سیمهای دستگاه را مطابق قبل وصل کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش چهارم: اتصال کوتاه توسط جامپر مخصوص ریست RESET

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
با روش اتصال پین مخصوص پاک کننده شکستن قفل دوربین مداربسته
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا کد JP1 یا JP2 یا J1 یا J2 یا PASS-CLR را پیدا کنید
 5. قدم پنجم: سپس بین دو پین اتصال کوتاه برقرار کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را روشن کنید.
 7. قدم هفتم: سپس صفحه عبور ظاهر میشود و جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: سپس برای جدا کردن جامپر دستگاه را خاموش کنید و جامپر را جدا کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش پنجم: فشردن دکمه RESET در برد الکترونیک دستگاه | شکستن قفل دوربین مداربسته

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش دکمه
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: در مدار الکترونیک دستگاه دکمه بسیار کوچک را پیدا کنید.
 5. قدم پنجم: دکمه را فشار دهید و در همین حال دستگاه را روشن کنید.
 6. قدم ششم: در همین حال که دکمه را نگه داشتید دستگاه ری بوت میشود.
 7. قدم هفتم: سپس صفحه عبور ظاهر میشود و جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: سپس برای جدا کردن جامپر دستگاه را خاموش کنید و جامپر را جدا کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش ششم: اتصال کوتاه بین قطب + و – باطری زرد غیر جدا شونده

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
شکستن قفل دوربین مداربسته با روش باطری ثابت
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا یک باطری زرد غیر جدا شونده پیدا کنید.
 5. قدم پنجم: با یک سیم بین قطب + و – باطری مدار الکترونیک اتصال ایجاد کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را حداقل ۲ دقیقه روشن کنید.
 7. قدم هفتم: سپس صفحه عبور ظاهر میشود و جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: برای جدا کردن سیم باید مجدداً دستگاه را خاموش کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش هفتم: حذف پسورد با روش به روز رسانی نرم افزار با فلش

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش به روز رسانی نرم افزار
 1. قدم اول: وارد وب سایت DVR شوید.
 2. قدم دوم: نرم افزار مربوط به دستگاه خود را دانلود کنید.
 3. قدم سوم: یک فلش مموری را کاملا پاک کرده و نرم افزار را داخل آن بریزید.
 4. قدم چهارم: فلش را به دستگاه DVR وصل کنید.
 5. قدم پنجم: دستگاه DVR را خاموش و روشن کنید.
 6. قدم ششم: سپس در صفحه گزینه به روز رسانی نرم افزار ظاهر میشود که آن را تایید کنید.
 7. قدم هفتم: پس از به روز رسانی جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: برای جدا کردن فلش نیازی به خاموش کردن دستگاه نیست.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش هشتم: هک کردن پسورد با روش پسورد یابی آنلاین

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
شکستن قفل دوربین مداربسته با روش نرم افزار پسورد ساز
 1. قدم اول: نام دستگاه DVR و مدل آن را بفهمید.
 2. قدم دوم: نرم افزار DVR PASWORD GENERATOR مربوط به دستگاهتان را دانلود کنید.
 3. قدم سوم: سپس نرم افزار دانلود شده را روی کامپیوتر نصب کنید.
 4. قدم چهارم: سپس دستگاه DVR را روشن کنید.
 5. قدم پنجم: سپس تاریخ دقیقی که در گوشه تصویر DVR مشخص است را در نرم افزار تایپ کنید.
 6. قدم ششم: سپس گزینه CREATE PW یا گزینه PASSWORD را کلیک کنید.
 7. قدم هفتم: کدی که نرم افزار نشان میدهد وارد قسمت پسورد کنید.
 8. قدم هشتم: قسمت username یا خالی باشد و یا کلمه admin را تایپ کنید.
 9. قدم نهم: رمزی که به این روش بدست آوردید فقط برای ۱ روز کار میکند.
 10. قدم دهم: به قسمت تغییر پسورد رفته و رمز دلخواه خود را بسازید تا همیشه بتوانید با رمز خودتان وارد شوید.

روش نهم: هک کردن پسورد با روش کامپیوتر | شکستن قفل دوربین مداربسته

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش کابل شبکه و کامپیوتر
 1. قدم اول: دستگاه DVR را با کابل شبکه به یک کامپیوتر متصل کنید.
 2. قدم دوم: دستگاه DVR و کامپیوتر را روشن کنید.
 3. قدم سوم: در کیبورد کامپیوتر دکمه WINDOWS + R را همزمان فشار دهید.
 4. قدم چهارم: در پنجره باز شده کلمه CMD را تایپ کنید.
 5. قدم پنجم: سپس تاریخ دقیقی که در گوشه تصویر DVR مشخص است را در نرم افزار تایپ کنید.
 6. قدم ششم: سپس گزینه CREATE PW یا گزینه PASSWORD را کلیک کنید.
 7. قدم هفتم: در پنجره سیاه باز شده telnet فاصله آی پی دستگاه DVR را تایپ کنید: مثال telnet 192.168.1.1
 8. قدم هشتم: دو خط ظاهر میشود که نام کاربری و پسورد را میخواهد برای نام کاربری کلمه root و برای پسورد کلمه XC3511 را تایپ کنید.
 9. قدم نهم: سپس وارد صفحه اصلی دستگاه شده اید و هرکاری را میتوانید با کامپیوتر بر روی دستگاهتان انجام دهید.
 10. قدم دهم: برای مطالعه بیشتر وارد سایت روبرو شوید: how to reset a DVR password

روش نهم: روش دهم با استفاده از وارد کردن پسورد مادر-کارخانه | شکستن قفل دوربین مداربسته

برای دانستن پسورد کارخانه DVR به سایت زیر وارد شوید:

👈👈👈روش بازیابی پسورد دوربین مداربسته با استفاده از روش پسورد مادر یا پسورد کارخانه 👉👉👉

REFERENCES FOR CCTV PASSWORD RECOVERY
1: How to reset DVR password
2: Reset Password On H.264 DVR All Brands
3:
رمز مادر دوربین مداربسته من چیست؟
۳- تعمیر دوربین مداربسته در تهران
۴- تعمیر دوربین مداربسته در محل

2 دیدگاه دربارهٔ «شکستن قفل دوربین مداربسته آموزش تمامی راهکارها پایین همین صفحه | برای اولین بار به صورت کاملا رایگان تمامی روش ها»

 1. بازتاب: سرویس دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات نگهداری خدمات پشتیبانی گانتی فوری شبانه روزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *