پرش به محتوا

شکستن قفل دوربین مداربسته آموزش تمامی راهکارها پایین همین صفحه | برای اولین بار به صورت کاملا رایگان تمامی روش ها

شکستن قفل دوربین مداربسته

برای شکستن قفل DVR یکی از راهای زیر را امتحان کنید- توجه توجه مسئولیت تمامی مشکلات احتمالی به عهده خودتان میباشد. هدف این سایت فقط آموزش تمامی راهکارهای احتمالی میباشد.

ابتدا نام کاربری و رمز عبور کارخانه را امتحان کنید اگر نتوانستید وارد شوید از روش های زیر استفاده کنید:
برای مشاهده رمز عبور مادر کارخانه بر روی لینک زیر کلیک کنید:
👈👈👈👈👈👈 شکستن قفل دوربین مداربسته 👉👉👉👉👉👉👉

روش اول: برداشتن باطری داخل دستگاه

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش باطری
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا یک باطری سکه مانند پیدا کنید (مثل عکس بالا).
 5. قدم پنجم: باطری را از جای خود بردارید.
 6. قدم ششم: به اندازه حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید.
 7. قدم هفتم: دوباره باطری را در جای خود قرار دهید.
 8. قدم هشتم: درب دستگاه را ببندید.
 9. قدم نهم: تمامی سیمهای دستگاه را مطابق قبل وصل کنید.
 10. قدم دهم: دستگاه را روشن کنید. حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش دوم: اتصال کوتاه پین های TP2 و TP3 در برد الکترونیک دستگاه

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
با روش پین شکستن قفل دوربین مداربسته
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا کد TP2-TP3 یا کد TP4-TP5 را ببینید.
 5. قدم پنجم: با یک سیم پین TP2 را به پین TP3 وصل کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را روشن کنید تا صدای بوق بشنوید.
 7. قدم هفتم: در همین حال که دستگاه روشن است و صدای بوق را میشنوید، سیم را از پین TP2 و TP3 جدا کنید.
 8. قدم هشتم: صبر کنید تا دستگاه مجدداً خود به خود روشن شود (ری استارت شود).
 9. قدم نهم: تمامی سیمهای دستگاه را مطابق قبل وصل کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.
 11. نکته: ممکن است به جای TP2 و TP3 دستگاه شما کد TP3 و TP4 را نوشته باشد که فرقی نمیکند و با همان TP3 و TP4 این روند را انجام دهید.

روش سوم: اتصال کوتاه بین قطب + و – باطری سکه ای | شکستن قفل دوربین مداربسته

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش اتصال کوتاه
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا یک باطری سکه مانند پیدا کنید (مثل عکس بالا).
 5. قدم پنجم: باطری را در بیاورید و با یک سیم بین قطب + و – جای باطری مدار الکترونیک اتصال ایجاد کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را روشن کنید تا صدای بوق بشنوید.
 7. قدم هفتم: در همین حال که دستگاه روشن است و صدای بوق را میشنوید، سیم را جدا کنید.
 8. قدم هشتم: صبر کنید تا دستگاه مجدداً خود به خود روشن شود (ری استارت شود).
 9. قدم نهم: تمامی سیمهای دستگاه را مطابق قبل وصل کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش چهارم: اتصال کوتاه توسط جامپر مخصوص ریست RESET

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
با روش اتصال پین مخصوص پاک کننده شکستن قفل دوربین مداربسته
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا کد JP1 یا JP2 یا J1 یا J2 یا PASS-CLR را پیدا کنید
 5. قدم پنجم: سپس بین دو پین اتصال کوتاه برقرار کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را روشن کنید.
 7. قدم هفتم: سپس صفحه عبور ظاهر میشود و جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: سپس برای جدا کردن جامپر دستگاه را خاموش کنید و جامپر را جدا کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش پنجم: فشردن دکمه RESET در برد الکترونیک دستگاه | شکستن قفل دوربین مداربسته

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش دکمه
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: در مدار الکترونیک دستگاه دکمه بسیار کوچک را پیدا کنید.
 5. قدم پنجم: دکمه را فشار دهید و در همین حال دستگاه را روشن کنید.
 6. قدم ششم: در همین حال که دکمه را نگه داشتید دستگاه ری بوت میشود.
 7. قدم هفتم: سپس صفحه عبور ظاهر میشود و جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: سپس برای جدا کردن جامپر دستگاه را خاموش کنید و جامپر را جدا کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش ششم: اتصال کوتاه بین قطب + و – باطری زرد غیر جدا شونده

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
شکستن قفل دوربین مداربسته با روش باطری ثابت
 1. قدم اول: دستگاه DVR را خاموش کنید.
 2. قدم دوم: به جز کابل برق تمامی کابل های متصل به دستگاه DVR را از دستگاه جدا کنید.
 3. قدم سوم: درب پشت دستگاه DVR باز کنید.
 4. قدم چهارم: مدار الکترونیک دستگاه را به دقت بررسی کنید تا یک باطری زرد غیر جدا شونده پیدا کنید.
 5. قدم پنجم: با یک سیم بین قطب + و – باطری مدار الکترونیک اتصال ایجاد کنید.
 6. قدم ششم: سپس در همین حالت دستگاه را حداقل ۲ دقیقه روشن کنید.
 7. قدم هفتم: سپس صفحه عبور ظاهر میشود و جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: برای جدا کردن سیم باید مجدداً دستگاه را خاموش کنید.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش هفتم: حذف پسورد با روش به روز رسانی نرم افزار با فلش

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش به روز رسانی نرم افزار
 1. قدم اول: وارد وب سایت DVR شوید.
 2. قدم دوم: نرم افزار مربوط به دستگاه خود را دانلود کنید.
 3. قدم سوم: یک فلش مموری را کاملا پاک کرده و نرم افزار را داخل آن بریزید.
 4. قدم چهارم: فلش را به دستگاه DVR وصل کنید.
 5. قدم پنجم: دستگاه DVR را خاموش و روشن کنید.
 6. قدم ششم: سپس در صفحه گزینه به روز رسانی نرم افزار ظاهر میشود که آن را تایید کنید.
 7. قدم هفتم: پس از به روز رسانی جای رمز عبور و نام کاربری admin و admin را تایپ کنید.
 8. قدم هشتم: اگر با کلمه admin نتوانستید وارد شوید رمز اصلی تنظیمات کارخانه را وارد کنید.
 9. قدم نهم: برای جدا کردن فلش نیازی به خاموش کردن دستگاه نیست.
 10. قدم دهم: حال رمز DVR به حالت اول یا تنظیمات کارخانه برگشته است.

روش هشتم: هک کردن پسورد با روش پسورد یابی آنلاین

فراموشی شکستن رمز عبور و پسورد و قفل دوربین مداربسته یادم رفته طریقه بازیابی رمز اولیه مادر و ریست پسورد دستگاه dvr دی وی آر مدار بسته
شکستن قفل دوربین مداربسته با روش نرم افزار پسورد ساز
 1. قدم اول: نام دستگاه DVR و مدل آن را بفهمید.
 2. قدم دوم: نرم افزار DVR PASWORD GENERATOR مربوط به دستگاهتان را دانلود کنید.
 3. قدم سوم: سپس نرم افزار دانلود شده را روی کامپیوتر نصب کنید.
 4. قدم چهارم: سپس دستگاه DVR را روشن کنید.
 5. قدم پنجم: سپس تاریخ دقیقی که در گوشه تصویر DVR مشخص است را در نرم افزار تایپ کنید.
 6. قدم ششم: سپس گزینه CREATE PW یا گزینه PASSWORD را کلیک کنید.
 7. قدم هفتم: کدی که نرم افزار نشان میدهد وارد قسمت پسورد کنید.
 8. قدم هشتم: قسمت username یا خالی باشد و یا کلمه admin را تایپ کنید.
 9. قدم نهم: رمزی که به این روش بدست آوردید فقط برای ۱ روز کار میکند.
 10. قدم دهم: به قسمت تغییر پسورد رفته و رمز دلخواه خود را بسازید تا همیشه بتوانید با رمز خودتان وارد شوید.

روش نهم: هک کردن پسورد با روش کامپیوتر | شکستن قفل دوربین مداربسته

شکستن قفل دوربین مداربسته با روش کابل شبکه و کامپیوتر
 1. قدم اول: دستگاه DVR را با کابل شبکه به یک کامپیوتر متصل کنید.
 2. قدم دوم: دستگاه DVR و کامپیوتر را روشن کنید.
 3. قدم سوم: در کیبورد کامپیوتر دکمه WINDOWS + R را همزمان فشار دهید.
 4. قدم چهارم: در پنجره باز شده کلمه CMD را تایپ کنید.
 5. قدم پنجم: سپس تاریخ دقیقی که در گوشه تصویر DVR مشخص است را در نرم افزار تایپ کنید.
 6. قدم ششم: سپس گزینه CREATE PW یا گزینه PASSWORD را کلیک کنید.
 7. قدم هفتم: در پنجره سیاه باز شده telnet فاصله آی پی دستگاه DVR را تایپ کنید: مثال telnet 192.168.1.1
 8. قدم هشتم: دو خط ظاهر میشود که نام کاربری و پسورد را میخواهد برای نام کاربری کلمه root و برای پسورد کلمه XC3511 را تایپ کنید.
 9. قدم نهم: سپس وارد صفحه اصلی دستگاه شده اید و هرکاری را میتوانید با کامپیوتر بر روی دستگاهتان انجام دهید.
 10. قدم دهم: برای مطالعه بیشتر وارد سایت روبرو شوید: how to reset a DVR password

روش نهم: روش دهم با استفاده از وارد کردن پسورد مادر-کارخانه | شکستن قفل دوربین مداربسته

برای دانستن پسورد کارخانه DVR به سایت زیر وارد شوید:

👈👈👈روش بازیابی پسورد دوربین مداربسته با استفاده از روش پسورد مادر یا پسورد کارخانه 👉👉👉

REFERENCES FOR CCTV PASSWORD RECOVERY
1: How to reset DVR password
2: Reset Password On H.264 DVR All Brands
3:
رمز مادر دوربین مداربسته من چیست؟
۳- تعمیر دوربین مداربسته در تهران
۴- تعمیر دوربین مداربسته در محل

18 دیدگاه دربارهٔ «شکستن قفل دوربین مداربسته آموزش تمامی راهکارها پایین همین صفحه | برای اولین بار به صورت کاملا رایگان تمامی روش ها»

 1. بازتاب: سرویس دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات نگهداری خدمات پشتیبانی گانتی فوری شبانه روزی

 2. سلام با عرض خسته نباشیدبابت توضیحات عالی و دقیقی که میدین سپاسگزارم فقط اینجا یک مبحثی هستش که زمانی که مامیخایم حالا به هر روشی که شده پسوردdvr روبرداریم نیازی نیست که هارد دیسک رو از دستگاه جدا کنیم یا نه حتماً باید هارد دیسک از روی دستگاه برداشته بشه ممنونم اگه راهنمایی کنید با تشکر از شما خسته نباشید

  1. سلام
   تمام دستگاه هایی که بلد بودم رو در بالا نوشتم.
   اگر دستگاه شما پیدا نشد، تمامی رمزهای بالا رو بزنید شاید باز کرد.

 3. سلام همشو خوندم خدا امواتتونو بیامرزه یک دنیا ممنون من یک نصاب مبتدی هستم که هیچکس حاضرنشد اینها را یادم بدهد انشاله همیشه موفق وپیروزباشید

  1. سلام
   اگر اسم دستگاهی رو اینجا پیدا نکردید، به ترتیب از بالا تمام رمزها رو امتحان کنید

 4. ممنون جناب مهندس بخاطر توضیحات خوبتون
  یک سوال داشتم
  برای روش تاریخ وساعت که گفتین ،تاریخی که وارد میکنیم توی نرم افزار باید حتما میلادی باشه؟
  چون تاریخ دستگاه که نشون میده شمسی هست

 5. با سلام و احترام ؛ از اينكه اينقدر جامع توضيح داديد سپاسگزارم
  متاسفانه دستگاه من جزو دستگاههاي متفرقه است به نام F.T.R مدل FT-A702B – 16H3 با سريال نامبر ۳۹۱۲۰۱۶۰۷۱۳۰۱۶۸ همه رهنمود هاي شما رو انجام دادم متاسفانه افاقه نكرد ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.

  1. سلام
   اگر با راهکارهای سایت نشد که قفل دستگاه رو بشکنید، اونوقت تماس بگیرید رمز یکبار مصرف بدیم بهتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimized by Optimole Call Now Buttonتماس ایام کرونا